Käesolev lehekülg on abiks põhikooli lõpetajatele bioloogia lõpueksamiks ettevalmistamisel. Kordamisküsimuste lühivastuste koostamisel on kasutatud eksamikeskuse  küsimuste struktuuri ja asuvad lehel "Kordamisküsimused". Lehe avamiseks on vajalik kasutajanimi ja salasõna, mille saab õpetajalt.